Usluge koje pružamo su prilagođene potrebama naših klijenata!

MF banka je moderna domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mala i srednja preduzeća. Banku odlikuje jednostavan bankarski poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri svojih klijenata. Većinski vlasnik MF banke je Mikrokreditno društvo „Mikrofin“, a akcionari su Njemačka razvojna banka i Holandska razvojna banka. Banka pruža usluge svojim klijentima kroz prodajnu mrežu od ukupno 32 poslovnice u cijeloj BiH.

Prijavite se na infoelearning@mfbanka.com /body>