Šta je biznis plan?

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namjera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzeće već na sasvim konkretnu operaciju.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se na cijeli period eksploatacije namjeravanog poduhvata (npr otvaranje i eksploatacija jednog rudnika).

Biznis plan se radi kada:

 • Preduzeće traži spoljne partnere za dokapitalizaciju (akcionari, investitori) jer nema dovoljno finansijskih sredstava;
 • Kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog;
 • Kada preduzetnik otvara novu firmu, tj. počinje sa radom;
 • Kada preduzeće pristupa reorganizaciji i sl.;
 • Kada određeni posao preduzeće ne može da isfinansira (jednokratni izvozni posao, osvajanje novog tržišta).

Biznis plan je namijenjen preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati i investitorima da vide koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.

Biznis plan treba da odgovori na sljedeća pitanja:

 • Samoj kompaniji (njena pozicija na tržištu, osnovni pokazatelji);
 • Koji proizvod ili usluge su predmet rada;
 • Da li se proizvod ili usluga može prodati na tržištu – stanje konkurencije;
 • Šta je od tehnologija, kadrova i opreme potrebno za realizaciju plana;
 • Finansije – kolika su sredstva potrebna, planirani prihodi i rashodi, profitabilnost investicije.

Izrada Biznis plana, koji je kod nas do skora bio manje u upotrebi, nije dovoljno precizno definisana. Međutim, strani investitori su naviknuti da taj dokument ima gotovo uvijek isti oblik, poglavlja, način izlaganja.

Bilo da je u pitanju manja ili veća firma sljedeća poglavlja su gotovo obavezna:

 • Rezime,
 • Stanje preduzeća koje traži sredstva,
 • Opis usluge ili proizvoda,
 • Marketinški plan,
 • Plan proizvodnje,
 • Plan organizacije i upravljanja,
 • Finansijski plan,
 • Zaključak, te prijedlog realizacije.

Prijavite se na infoelearning@mfbanka.com